Kaplica podczas pożegnania

Memento Mori

W trosce o jak najwyższy poziom oferowanych usług, a także o jak największą ich kompleksowość Dom Pogrzebowy Memento Mori oddaje do dyspozycji rodzin zabytkową kaplicę przedpogrzebową.

W naszej kaplicy mogą odbywać się wszelkie ceremonie pogrzebowe w obrządku wyznawanym przez Zmarłego jak i uroczystości świeckie, pozwalając rodzinom na godne i komfortowe pożegnanie z bliskimi.
Kaplica Domu Pogrzebowego Memento Mori to miejsce gdzie rodzina i przyjaciele mogą w skupieniu pożegnać ukochaną osobę lub dokonać krótkiej identyfikacji przed poddaniem jej kremacji. Na życzenie rodziny lub bliskich w pożegnaniu może uczestniczyć kapłan lub mistrz ceremonii. W każdym przypadku pożegnanie może odbyć się w zupełnej ciszy, przy modlitwie lub zostać wzbogacone o ulubioną muzykę Zmarłego lub rodziny.
Obecnie Dom Pogrzebowy Memento Mori jako jedyny zakład pogrzebowy w Warszawie posiada kaplicę przedpogrzebową z możliwością całodobowego czuwania przy osobie zmarłej.
Kaplica znajduje się na terenie Parafii pw. św. Barbary przy ulicy Nowogrodzkiej 51 (w ścisłym centrum Warszawy) i spełnia wszystkie wymogi, aby móc organizować w niej ceremonie pogrzebowe jaki i pożegnania osób zmarłych przed kremacją.