Pogrzeby Warszawa

Zakład usług pogrzebowych Memento Mori posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji pogrzebów wyznaniowych obejmujący wszystkie z wyznań, ich indywidualną specyfikę i tradycję oraz pogrzeby świeckie z mistrzem ceremonii. Ceremonie pogrzebowe organizujemy na wszystkich cmentarzach w Warszawie i poza stolicą. Poniżej przedstawimy informacje związane z różnymi aspektami pogrzebów świeckich i wyznaniowych.

Okazujemy Państwu realne wsparcie i pomoc w dopełnieniu formalności związanych z pogrzebem. Wszystko dokładnie wyjaśnimy i gdy zajdzie taka potrzeba w miarę możliwości z upoważnienia dopełnimy ich w Państwa imieniu.  W skrócie, przy zgłoszeniu pogrzebu w kancelarii cmentarza należy również udać się do kancelarii parafialnej i przedłożyć następujące dokumenty:

  • skrócony akt zgonu z USC
  • zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach (w przypadku śmierci w szpitalu- obrazek zastępuje pozwolenie z parafii)
  • zgodę z parafii na pogrzeb poza parafią

Pogrzeby Świeckie

Firma Memento Mori Warszawa oferuje usługę pogrzebu świeckiego. Dbamy o osoby których wolą było zostać pochowanym w ceremoniale świeckim. Współpracujemy z zaufanym i licencjonowanym Mistrzem Ceremonii, który po wyrażeniu woli przez rodzinę przystąpi do indywidualnego przygotowania pogrzebu świeckiego. Skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub osobiście w celu omówienia mowy pożegnalnej oraz ustalenia przebiegu całej ceremonii pogrzebowej.

Do każdego pochówku podchodzimy indywidualnie oraz z wielkim zaangażowaniem. Ceremonia świecka daje olbrzymie możliwości uczczenia zmarłego i przedstawienia jego życia. Ważne jest dla nas, aby godnie i z należytym szacunkiem pochować zmarłą osobę. Memento Mori Warszawa pomoże dopełnić wszystkie formalności związane z cmentarzem i urzędami oraz wypłaci zasiłek pogrzebowy.

Pomoc w przygotowaniu pogrzebów wszystkich rodzajów przyjmujemy całodobowo pod naszym numerem telefonów.

Mistrz ceremonii

Pogrzeby świeckie na terenie Warszawy i okolic

Świecki rodzaj uroczystości pogrzebowej zamawiają ludzie niewierzący, ale jak się okazuje nie zawsze jest to w pełni jednoznaczne. Zdarza się, że ludzie wierzący nie mogą być pożegnani w kościele podczas mszy świętej, bo ksiądz z jakiś przyczyn odmawia im tego przywileju. Czasem też osoba wierząca przez większość życia może nie chcieć pogrzebu z księdzem. Świeckie pogrzeby zamawiają również ludzie głęboko wierzący. Warto to uszanować i poprosić o pomoc Mistrza Ceremonii, który poprowadzi ceremonię w formie całkowicie świeckiej bądź w duchu religijnym, ważne aby była uroczystością całkowicie poświęconą zmarłemu. W przypadku w którym, rodzina i przyjaciele zmarłego należą do różnych wspólnot religijnych, a sprawy wyznaniowe były tymi które powodowały spory rodzinne, taktownym rozwiązaniem jest świecki pogrzeb. Przebieg pogrzebu świeckiego prowadzi się według indywidualnego scenariusza tak wyjątkowego jak osoba którą żegnamy, zawsze ustalonego z rodziną zmarłego.

Karawan Memento Mori

Przygotowanie do pogrzebu

Podczas kontaktu z zakładem pogrzebowym należy dostarczyć odzież dla zmarłego lub wybrać ją z dostępnej oferty, jak również wybrać trumnę lub urnę, wieńce i pozostałe akcesoria.

Mistrz Ceremonii, przeprowadza w ustalonym miejscu lub telefonicznie rozmowę na temat osoby zmarłej . To bardzo ważne aby opowiedzieć o tym kim był, o osiągnięciach rodzinnych, zawodowych i zainteresowaniach. Mowa pogrzebowa oddaje hołd zmarłemu, przypomina jego życie, podsumowuje je, mówi o poglądach, i pokonywaniu trudności codziennego dnia. Często wywołuje wzruszenie i jest niezapominaną pamiątką. Po przygotowaniu mowy pogrzebowej Mistrz Ceremonii przysyła ją zawsze akceptacji rodzinie.

Formy pogrzebów

Pogrzeb świecki może odbyć się w formie pogrzebu tradycyjnego z trumną i konduktem jak i z urną. W obu przypadkach ceremonia pogrzebowa może rozpocząć się od pożegnania w Sali Pożegnań, powitania uczestników, wygłoszenia mowy o zmarłym a następnie odprowadzenia do grobu. Ceremonię pogrzebową świecką można także rozpocząć od razu przy bramie cmentarza przywitaniem uczestników i odprowadzeniem do grobu. Mowie pogrzebowej wygłaszanej nad grobem, również może towarzyszyć akompaniament muzyki granej na żywo lub odtwarzanej. Na prośbę rodziny firma pogrzebowa Memento Mori może odtworzyć muzykę pogrzebową z płyty CD, nośnika USB z nagłośnieniem. Oprawa muzyczna pogrzebu może się tez odbyć przy udziale skrzypka, trębacza lub innych muzyków. Cała ceremonia trwa od godziny do półtorej. Czasem na sali pożegnań i na cmentarzu pojawić się może ulubiony przedmiot lub ukochane zwierze.

Pogrzeb religijny w Warszawie

Firma Memento Mori Warszawa oferuje usługę pogrzebu świeckiego. Dbamy o osoby których wolą było zostać pochowanym w ceremoniale świeckim. Współpracujemy z zaufanym i licencjonowanym Mistrzem Ceremonii, który po wyrażeniu woli przez rodzinę przystąpi do indywidualnego przygotowania pogrzebu świeckiego. Skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub osobiście w celu omówienia mowy pożegnalnej oraz ustalenia przebiegu całej ceremonii pogrzebowej.

Dom Pogrzebowy Memento Mori zapewnia kompleksowość przygotowania pochówku wyznaniowego, niezależnie od tego czy będzie to pogrzeb z trumną czy urną. Kremacja to coraz popularniejszy rodzaj pochówku w Polsce, uznawany przez kościół. Wybór cmentarza i miejsca na nim należy do rodziny. Głównym czynnikiem wyznaczenia miejsca jest posiadanie grobu rodzinnego lub zakup takiego. Warszawa posiada cmentarze komunalne (Północny, Południowy oraz Powązki Wojskowe) oraz parafialne (Bródnowski, Wawrzyszewski, Powązkowski i inne). Nabożeństwo żałobne za osobę Zmarłą odbywa się zwykle w Kościele Parafialnym zmarłego. Rodzina może zgodzić się aby nabożeństwo żałobne odbyło się w innym miejscu np. na cmentarzu gdzie miałby się odbyć pochówek osoby Zmarłej. Memento Mori dysponuje własną kaplicą gdzie rodzina i przyjaciele mogą w skupieniu pożegnać ukochaną osobę, również przed poddaniem jej kremacji. Memento Mori jako jedyny zakład pogrzebowy w Warszawie posiada kaplicę przedpogrzebową z możliwością całodobowego czuwania przy osobie Zmarłej.

Pogrzeby - Memento Mori Warszawa