Pogrzeb w Warszawie

 

Należy zgłosić się do Zakładu Pogrzebowego Memento Mori i wyrazić wolę pochówku tradycyjnego z trumną lub z urną z udziałem Księdza.

Wybór cmentarza i miejsca na nim należy do rodziny (cmentarze komunalne i parafialne). Nabożeństwo Żałobne za osobę zmarłą odbywa się zwykle w Kościele Parafialnym zmarłego. Rodzina może zgodzić się aby nabożeństwo żałobne odbyło się w Kaplicy pogrzebowej lub Sali Pożegnań na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Nabożeństwa odbywają się w Kaplicy Św. Ignacego Loyoli lub w Domu Pogrzebowym na terenie cmentarza, w takich przypadkach potrzebna jest zgoda na pogrzeb poza parafią, którą rodzina otrzymuje w Kancelarii Parafialnej, do której należał zmarły.

Na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Warszawie jedna z sal ceremonialnych pełni funkcję kaplicy cmentarnej pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego, w której katolicką posługę pogrzebową sprawują kapłani parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przypkach.

Pogrzeby - Memento Mori Warszawa

Dokumenty do pogrzebu:

Przy zgłoszeniu pogrzebu w Kancelarii Cmentarza należy również udać się do Kancelarii parafialnej i przedłożyć następujące dokumenty:

  • skrócony akt zgonu z USC
  • zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach (w przypadku śmierci w szpitalu- obrazek zastępuje pozwolenie z parafii)
  • zgodę z parafii na pogrzeb poza parafią

Podczas kontaktu z Zakładem Pogrzebowym należy dostarczyć odzież dla zmarłego lub wybrać ją z dostępnej oferty, jak również wybrać trumnę lub urnę, wieńce i pozostałe akcesoria. Ceremonia pogrzebowa w obrządku rzymskokatolickim zaczyna się mszą, następnie żałobnicy wraz z księdzem towarzyszą zmarłemu w jego ostatniej drodze, podczas składania do grobu.