Pogrzeb w Warszawie

 

Dom Pogrzebowy Memento Mori zapewnia kompleksowość usługi pochówku tradycyjnego, niezależnie od tego czy będzie to pogrzeb z trumną lub urną (coraz bardziej powszechny rodzaj pochówku w Polsce).

Wybór cmentarza i miejsca na nim należy do rodziny, głównym czynnikiem wyznaczenia miejsca jest posiadanie grobu rodzinnego. Warszawa posiada cmentarze komunalne (Północny, Południowy oraz Powązki Wojskowe) oraz parafialne (Bródnowski, Wawrzyszewski, Powązkowski i wiele innych).  Nabożeństwo Żałobne za osobę Zmarłą odbywa się zwykle w Kościele Parafialnym zmarłego. Rodzina może zgodzić się aby nabożeństwo żałobne odbyło się w innym miejscu np. na cmentarzu gdzie miałby się odbyć pochówek osoby Zmarłej. Dom Pogrzebowy Memento Mori dysponuje własną kaplicą gdzie rodzina i przyjaciele mogą w skupieniu pożegnać ukochaną osobę lub dokonać krótkiej identyfikacji przed poddaniem jej kremacji. Obecnie Dom Pogrzebowy Memento Mori jako jedyny zakład pogrzebowy w Warszawie posiada kaplicę przedpogrzebową z możliwością całodobowego czuwania przy osobie Zmarłej.

Nabożeństwa, które odbywają się w kaplicach lub w domach pogrzebowych na terenie cmentarza, potrzebują zgody na pogrzeb poza parafią. Owe upoważnienie rodzina otrzymuje w Kancelarii Parafialnej, do której należał Zmarły.

W przypadku gdy rodzina jest zainteresowana pochówkiem z udziałem Księdza, jednak nie może uzyskać zgody z Parafii na Mszę, jest możliwość odprowadzenia od bramy Cmentarza do grobu przez Księdza, gdzie zostanie odprawione krótkie Nabożeństwo Żałobne za osobę Zmarłą.

Pogrzeby - Memento Mori Warszawa

Dokumenty do pogrzebu:

Przy zgłoszeniu pogrzebu w Kancelarii Cmentarza należy również udać się do Kancelarii parafialnej i przedłożyć następujące dokumenty:

  • skrócony akt zgonu z USC
  • zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach (w przypadku śmierci w szpitalu- obrazek zastępuje pozwolenie z parafii)
  • zgodę z parafii na pogrzeb poza parafią

Podczas kontaktu z Zakładem Pogrzebowym należy dostarczyć odzież dla zmarłego lub wybrać ją z dostępnej oferty, jak również wybrać trumnę lub urnę, wieńce i pozostałe akcesoria. Ceremonia pogrzebowa w obrządku rzymskokatolickim zaczyna się mszą, następnie żałobnicy wraz z księdzem towarzyszą zmarłemu w jego ostatniej drodze, podczas składania do grobu.