Eksportacje – 24h

Zakład Pogrzebowy Memento Mori wykonuje usługę eksportacji (odbioru ciała) przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu z domów, mieszkań, szpitali, domów opieki, hospicjów, czy miejsc publicznych do własnej chłodni, gdzie osoba zmarła przebywa w godnych warunkach oczekując dnia pogrzebu.
Słowo eksportacja oznacza uroczyste wyprowadzenie zwłok na miejsce, gdzie będą spoczywać do czasu organizacji ceremonii pogrzebu.

Zakład Pogrzebowy Memento Mori zobowiązuje się do odbioru ciała w przeciągu 1-3 godzin (w zależności od okoliczności). W przypadku pytań lub eksportacji zapraszamy do kontaktu.

Śmierć bliskiej osoby

Śmierć bliskiej osoby zawsze niesie za sobą ból, na który nie jesteśmy przygotowani.
W tym trudnym dla Państwa czasie pragniemy przybliżyć obowiązujące formalności poprzez zamieszczenie poniższych porad:

Jak postąpić w przypadku śmierci bliskiej osoby w domu:

Powinni Państwo wezwać lekarza opiekującego się zmarłym pacjentem lub lekarza pogotowia, który osobiście wykona badanie, orzeknie zgon, wystawi protokół zgonu lub kartę zgonu. Następnie należy zadzwonić do Zakładu Pogrzebowego Memento Mori, pod całodobowy numer telefonu , gdzie po przyjęciu zlecenia pracownicy przewiozą osobę zmarłą z domu do chłodni. Po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji pracownicy wyjaśnią wszelkie wątpliwości związane z organizacją pogrzebu. Z otrzymaną kartą zgonu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego z uwagi na miejsce zgonu (nie miejsce zamieszkania) po akt zgonu. Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu:

  • karta zgonu wystawiona przez lekarza
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • paszport osoby zmarłej jeżeli taki posiada

Z aktem zgonu można przystąpić do organizacji pochówku, w tym celu należy skontaktować się Księdzem z parafii zmarłego oraz biurem Zakładu Pogrzebowego.

 

Pogrzeb - Memento Mori

Jak postąpić w przypadku śmierci bliskiej osoby gdy wystąpiła w miejscu publicznym:

W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza pogotowia ratunkowego (tel. 999 lub kom.112), który wystawi protokół zgonu lub kartę zgonu. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym przyczynę zgonu i jest niezbędna do wyrobienia skróconych aktów zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Następnie należy zadzwonić do Zakładu Pogrzebowego Memento Mori pod całodobowy numer telefonu i upoważnić pracowników Zakładu pogrzebowego do odbioru osoby zmarłej i przewiezienia jej do chłodni. Pracownicy sporządzają odpowiednią dokumentację i rozpoczynają załatwianie wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

Jak postąpić w przypadku śmierci bliskiej osoby w szpitalu:

Kartę zgonu wystawia lekarz opiekujący się pacjentem. Następnie udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu uzyskania aktu zgonu. Dzwonimy do Zakładu Pogrzebowego Memento Mori i ustalamy termin pogrzebu lub ewentualnej kremacji.

 

Wieniec - Memento Mori

 

Jak postąpić w przypadku śmierci bliskiej osoby w skutek wypadku:

Jeśli zgon nastąpił w skutek wypadku lub też zachodzi uzasadnione podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, oprócz kary zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora. Zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przewozi się na wniosek właściwego organu (najczęściej prokuratora) do zakładu medycyny sądowej celem ustalenia przyczyny zgonu. Organizowanie i opłacenie tego przewozu należy do zadań powiatu (nie rodziny). Natomiast wybór firmy pogrzebowej należy do najbliższej rodziny osoby zmarłej.

Jak postąpić w przypadku dzieci martwo urodzonych:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7-go Grudnia 2001 roku, w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, za zwłoki uważa się ciało dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży. Tym samym prawo określa, że ciała dzieci przedwcześnie urodzonych, także w wyniku poronień, powinny być traktowane z szacunkiem należnym zmarłemu człowiekowi. Rodzice mają prawo do decyzji czy zostawią dziecko w szpitalu czy odbiorą dziecko i zorganizują pochówek. Szpital wystawia pisemne zgłoszenie urodzenie martwego dziecka niezbędne do pochowania. W USC utrzymuje się skrócony akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe. Rodzicom przysługuje prawo do zasiłku pogrzebowego na pokrycie wydatków związanych z pochówkiem.