Pogrzeb świecki – Warszawa

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów Memento Mori Warszawa oferuje usługę pogrzebu świeckiego.

Współpracujemy z zaufanym i licencjonowanym Mistrzem Ceremonii, który po wyrażeniu woli przez Państwa pogrzebu świeckiego skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub osobiście w celu omówienia mowy pożegnalnej oraz ustalenia przebiegu całej ceremonii pogrzebowej.

Do każdego pochówku podchodzimy indywidualnie oraz z wielkim zaangażowaniem. Ważne jest dla nas, aby godnie i z należytym szacunkiem pochować zmarłą osobę. Memento Mori Warszawa pomoże załatwić wszystkie formalności związane z cmentarzem oraz zasiłkiem pogrzebowym.

Zlecenia przyjmujemy całodobowo.

Mistrz ceremonii

Kompleksowy pogrzeb świecki na terenie Warszawy

Ten typ uroczystości pogrzebowej zamawiają ludzie niewierzący, ale jak się okazuje nie zawsze jest to w pełni jednoznaczne. Zdarza się że ludzie wierzący nie mogą być pożegnani w kościele podczas mszy świętej, bo ksiądz z jakiś przyczyn odmawia im tego przywileju. Wtedy można poprosić o pomoc Mistrza Ceremonii, który poprowadzi ceremonię w duchu religijnym. Świecką ceremonię zamawiają również ludzie głęboko wierzący.
Ceremonia świecka jest uroczystością całkowicie poświęconą zmarłemu. Przebieg pogrzebu świeckiego prowadzi się według scenariusza ustalonego z rodziną zmarłego. Bywa też i tak że rodzina i przyjaciele zmarłego należą do różnych wspólnot religijnych, wtedy taktownym rozwiązaniem jest świecka ceremonia.

Karawan Memento Mori

Przygotowanie do pogrzebu

Podczas kontaktu z Zakładem Pogrzebowym należy dostarczyć odzież dla zmarłego lub wybrać ją z dostępnej oferty, jak również wybrać trumnę lub urnę, wieńce i pozostałe akcesoria. Zakład pogrzebowy kontaktuje rodzinę z Mistrzem Ceremonii, który przeprowadza wywiad na temat osoby zmarłej (kim był, osiągnięcia rodzinne i zawodowe, zainteresowania itp.). Mowa pogrzebowa oddaje hołd zmarłemu, przypomina jego życie, podsumowuje je, mówi o jego osiągnięciach, poglądach, pracy zawodowej, sytuacji rodzinnej. Po przygotowaniu mowy pogrzebowej Mistrz Ceremonii przysyła ją do akceptacji rodzinie.

Ostatnie pożegnanie

Pogrzeb świecki może odbyć się w formie pogrzebu tradycyjnego z trumną jak i z urną. W obu przypadkach ceremonia pogrzebowa może rozpocząć się od pożegnania w Sali Pożegnań, powitania uczestników, wygłoszenia mowy o zmarłym a następnie odprowadzenia do grobu.Ceremonię pogrzebową świecką można także rozpocząć przy Bramie Cmentarza przywitaniem uczestników i odprowadzeniem do grobu. Mowa pogrzebowa wygłaszana jest nad grobem, również może towarzyszyć akompaniament muzyki. Na prośbę rodziny firma pogrzebowa Memento Mori może odtworzyć muzykę pogrzebową z płyty CD, nośnika USB (tzw. nagłośnienie) lub w formie utworów granych na żywo przy udziale skrzypka, trębacza lub innych muzyków. Na końcu Mistrz dziękuje wszystkim w imieniu rodziny za udział w ostatniej drodze zmarłego.
Cała ceremonia trwa od godziny do półtorej. Czasem dopuszcza się do udziału w pogrzebie ulubiony przedmiot lub ukochane zwierzę. Wtedy w Sali pożegnań i na cmentarzu pojawić się może motocykl, osiodłany koń czy pies.